20/04/2024

Δήμος Διονύσου: Χωρίς αύξηση για μία ακόμη χρονιά τα δημοτικά τέλη (2024)

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2024

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος, ερχόμαστε να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το 2024.

Όπως ανέφερα και νωρίτερα, κατά τη σχετική συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος, εμείς ζητήσαμε από τη νέα δημοτική αρχή να υποβάλλει τις προτάσεις της και για τον προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα ζήτησα προσωπικά τη συνεργασία, τη συμμετοχή και τις απόψεις της νέας Δημάρχου, προκειμένου να υπάρξει συνδιαμόρφωση του προϋπολογισμού, να υπάρξει σύγκλιση στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού. Κι αυτό με τη λογική ότι ο προϋπολογισμός θα εφαρμοστεί από τη νέα διοίκηση και όχι την απερχόμενη.

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρω ότι ο προϋπολογισμός επέστρεψε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας με δύο δευτερεύοντα σχόλια, που αναγράφονται και στην έκθεση που σας έχει σταλεί. Αυτά τα σχόλια ήδη τα έχουν λάβει υπόψη οι υπηρεσίες και θα τα ενσωματώσουν άμεσα, προβαίνοντας στην τροποποίηση / εναρμόνιση του προϋπολογισμού.

Μπαίνοντας τώρα στην ουσία της τοποθέτησής μου θέλω να πω ότι ο προϋπολογισμός αυτός αποτελεί τον οικονομικό καθρέφτη του Δήμου μας και δείχνει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτελεστεί, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες και έκτακτες συνθήκες στις οποίες έπρεπε να λειτουργήσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, για να ευλογήσω τα γένια της απερχόμενης διοίκησης. Είναι η πραγματικότητα και προκύπτει από όλα τα στοιχεία και τα οικονομικά μεγέθη που αποτυπώνονται στους πίνακες που έχετε μπροστά σας.

Η σύνταξη ενός προϋπολογισμού είναι αποτέλεσμα ομαδικής και επίπονης δουλειάς. Γι’αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν για τη σύνταξή του, αιρετούς και υπηρεσιακά στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσιών και άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών.

Ο φετινός προϋπολογισμός είναι…

όπως και πέρυσι ένας προϋπολογισμός επενδύσεων. Είναι ισοσκελισμένος στα 76.951.979,82 €, έχοντας μία οριακή αύξηση σε σύγκριση τον προϋπολογισμό του 2023 που ανήλθε στα 76.768.291,35 €. Επίσης, για να δώσω μία αίσθηση των μεγεθών, να υπογραμμίσω ότι είναι αυξημένος κατά 12 περίπου εκατομμύρια ευρώ έναντι του προϋπολογισμού του 2022, που ήταν 64.846.541,35 €, και κατά 19 εκατομμύρια ευρώ έναντι του προϋπολογισμού του 2021, που ήταν 57.421.827,47 €.  Αυτή και μόνο η σύγκριση δείχνει το άλμα που έχει κάνει ο Δήμος μας μέσα στη διάρκεια της δημοτικής θητείας,  εν μέσω έκτακτης κατάστασης και δυσκολιών.

Επίσης ο προϋπολογισμός του 2024, όπως και τις  προηγούμενες χρονιές, είναι ένας ρεαλιστικός, λιτός και απέριττος προϋπολογισμός, που αποτυπώνει  την κατάσταση έτσι όπως ακριβώς είναι. Επίσης εξυπηρετεί όλες τις βασικές αρχές: της ετήσιας διάρκειας, της ενότητας και της καθολικότητας, της δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και λογοδοσίας, της ειλικρίνειας, της διαφάνειας, καθώς και της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων. Θα δώσω μόνο ορισμένα σημαντικά στοιχεία που έχουν την αξία τους:

  • Το σύνολο των επενδύσεων από ίδιους πόρους και χρηματοδοτήσεις ανέρχεται για το 2024 στο ποσό των 37.650.059, 27 €.
  • – Τα έξοδα χρήσης ανέρχονται για το 2024 στο ποσό των 24.277.813,23 € και είναι μειωμένα κατά ποσοστό 10,68%, σε σχέση με το 2023.
  • – Τα ίδια έσοδα (Ομάδα 1) ανέρχονται για το 2024 στο ποσό των 13.628.228,89 €.
  • – Τα έκτακτα έσοδα από επιχορηγήσεις ανέρχονται για το 2024 στο ποσό των 32.698.989,58 € (ομάδες 13 και 31)
  • – Τέλος τα εισπρακτέα υπόλοιπα (Κ.Α 32 ΟΜΑΔΑ ΙΙ)  από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ανέρχονται για το 2024 στο ποσό των 8.177.208,34 €….

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία