24/06/2024

Εκπαίδευση

33 υποτροφίες και βοηθήματα από το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μαρίας Χριστ. Σταματίου προκηρύσσει: Τη χορήγηση με επιλογή σε βάρος των εσόδων του Ιδρύματος...

Κριτήρια υποβολής βιβλίων και βοηθημάτων για τη Β ξένη γλώσσα δημοτικού 2024-2025

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2024-2025 θα αγοραστούν μόνο τα βιβλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις...

130 προσλήψεις εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής

Προσλήψεις 130 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού...

Προκήρυξη για εισαγωγή στις σχολές της πυροσβεστικής ακαδημίας για το 2024-2025

Έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε...

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Ολυμπιακή Παιδεία» 2023-2024

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος Ολυμπιακή Παιδεία - 4η Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους, 2023-2024 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ολυμπιακή Παιδεία...

Υποτροφία της Google Ευρώπης για φοιτητές με αναπηρία

Η υποτροφία απευθύνεται σε φοιτητές με αναπηρίες οι οποίοι σπουδάζουν σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αντικείμενο σπουδών τους σχετίζεται με την...

Δημοφιλή στην κατηγορία