25/06/2024

8 θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων στο τμήμα Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε την πρόσληψη 8 (οκτώ) Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Α. Στο γνωστικό αντικείμενο Bιολογία – Βιοτεχνολογία Φυτών / Μοριακή Βιολογία για τη διδασκαλία του μαθήματος (θεωρία ή εργαστήριο):• Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA – ομικές τεχνολογίες, 4o εξάμηνο, Υποχρεωτικό, (κωδικός μαθήματος 3200), μερική απασχόληση.Β. Στο γνωστικό αντικείμενο Μικροβιακή Βιοτεχνολογία για τη διδασκαλία του μαθήματος (θεωρία ή εργαστήριο):• Αλληλεπιδράσεις Φυτών Μικροοργανισμών και Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές, 6ο εξάμηνο, Επιλογής,(κωδικός μαθήματος 298), μερική απασχόληση.Γ. Στο γνωστικό αντικείμενο Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία για τη διδασκαλία του μαθήματος (θεωρία ή εργαστήριο):• Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Βιοτεχνολογία, 8ο εξάμηνο, Επιλογής, (κωδικός μαθήματος 301), μερική απασχόληση.Δ. Στο γνωστικό αντικείμενο Φυσιολογία Φυτών για τη διδασκαλία του μαθήματος (θεωρία ή εργαστήριο):• Φυσιολογία και Αποκρίσεις Φυτών, 2ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, (κωδικός μαθήματος 297), μερική απασχόληση.Ε. Στο γνωστικό αντικείμενο Ανοσοβιολογία για τη διδασκαλία του μαθήματος (θεωρία ή εργαστήριο):• Ανοσοβιολογία, 6ο εξάμηνο, Επιλογής, (κωδικός μαθήματος 3500), μερική απασχόληση.Στ. Στο γνωστικό αντικείμενο Γενετική Οργανισμών Μοντέλων για τη διδασκαλία του μαθήματος (θεωρία ή εργαστήριο):• Γενετική Οργανισμών Μοντέλων, 8ο εξάμηνο, Επιλογής, (κωδικός μαθήματος 3050), μερική απασχόληση.Ζ. Στο γνωστικό αντικείμενο Γενετική των Ιών για τη διδασκαλία του μαθήματος (θεωρία ήεργαστήριο):• Γενετική των Ιών, 6ο εξάμηνο, Επιλογής, (κωδικός μαθήματος 278), μερική απασχόληση.Η. Στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογία Κυτταροϊστοκαλλιεργειών για τη διδασκαλία του μαθήματος (θεωρία ή εργαστήριο):• Τεχνολογία Κυτταροϊστοκαλλιεργειών, 6ο εξάμηνο, Επιλογής, (κωδικός μαθήματος 3190), μερική απασχόληση.Θ. Στο γνωστικό αντικείμενο Μοριακή Ενζυμολογία για τη διδασκαλία του μαθήματος (θεωρία ή εργαστήριο):• Μοριακή Ενζυμολογία, 8ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό, (κωδικός μαθήματος 2905), μερική απασχόληση.

Η διάρκεια απασχόλησης τους ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχώνακαδημαϊκών ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιοτεχνολογίας από την Τετάρτη 7.02.2024 έως και τη Δευτέρα 19.02.2024, αίτηση με τααπαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (η υποβολή γίνεται με έναν από τους δύο τρόπους e-mail, usb stick) δηλώνοντας το γνωστικό αντικείμενο / μάθημα για το οποίο υποβάλουν αίτηση.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, Τηλέφωνα: 2105294363, 2105294662, e-mail: gbiotech@aua.gr

Δείτε την προκήρυξη

ΠηγήDiorismos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία