20/04/2024

Συγκρότηση μητρώου παρόχων κατάρτισης ΚΔΒΜ από το υπουργείο τουρισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης – Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: SUB1: Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού

Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε έως 20.000 ωφελούμενους, οι οποίοι διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200)ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:(α) εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων,(β) πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού και(γ) εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας τωνεπιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

Η Δράση υλοποιείται με το σύστημα της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Vouchers) και περιλαμβάνει:(α) παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών σε έως 7 ειδικότητες, μέσω εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης, και(β) πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:(α) Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.(β) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.(γ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.(ε) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA.(ζ) Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης θεματικές ενότητες που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες, οι οποίες ενδεικτικά είναι: α) εργασιακές σχέσεις και τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) υγιεινή και ασφάλειαστην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου και δ) ξένη γλώσσα (ορολογία).

Οι αιτήσεις των καταρτιζόμενων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ΔημοσίαςΔιοίκησης (ΕΨΠ – gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης είναι από 14.03.2024 έως 03.04.2024

Περισσότερες πληροφορίες

ΠηγήDiorismos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία