12/07/2024

45 θέσεις για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας στο πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού να απασχοληθούν ως εντεταλμένοι διδάσκοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4957/2022 όπως ισχύει και της παραπάνω υπό 3 πράξης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Οι 45 θέσεις του Ιδρύματος κατανέμονται στις

Σχολές/ Τμήματα:Πολυτεχνική Σχολή: 7 θέσεις1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: 1 θέση2. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων: 2 θέσεις3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: 2 θέσεις4. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων: 2 θέσεις

Σχολή Οικονομικών Επιστημών: 10 θέσεις1. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: 2 θέσεις2. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 2 θέσεις3. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών: 2 θέσεις4. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: 2 θέσεις5. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: 2 θέσεις

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: 3 θέσεις1. Τμήμα Γεωπονίας: 3 θέσειςΣχολή Καλών Τεχνών: 2 θέσεις1. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών: 2 θέσειςΣχολή Επιστημών Υγείας: 3 θέσεις1. Τμήμα Μαιευτικής: 3 θέσεις

Σχολή Θετικών Επιστημών: 6 θέσεις1. Τμήμα Μαθηματικών: 3 θέσεις2. Τμήμα Πληροφορικής: 3 θέσεις

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών: 14 θέσεις1. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών: 2 θέσεις2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 3 θέσεις3. Τμήμα Ψυχολογίας: 5 θέσεις4. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων: 4 θέσεις

Η δράση στοχεύει σε απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας, οι οποίοι:1.1 έχουν λάβει το διδακτορικό τους εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 1/1/2013).2.1 διαθέτουν σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΠηγήDiorismos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία