14/06/2024

25 θέσεις για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΠροσκαλείΝέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατάτο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τις παρακάτω θέσεις:

-Τέσσερις (4) θέσεις του Τμήματος Ιστορίας Περισσότερες Πληροφορίες

-Tρεις (3) θέσεις του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Περισσότερες πληροφορίες

-Tέσσερεις (4) θέσεις του Τμήματος Πληροφορικής Περισσότερες πληροφορίες

-Τρεις (3) θέσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος Περισσότερες πληροφορίες

-Tρεις (3) θέσεις του Τμήματος Τουρισμού Περισσότερες πληροφορίες

-Tρεις (3) θέσεις του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Περισσότερες πληροφορίες

-Πέντε (5) Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Περισσότερες πληροφορίες

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, το αργότερο έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2024 ώρα 14:00, στην ηλεκτρονικήπλατφόρμα υποβολής στην εξής διεύθυνση https://rc.ionio.gr/edbm

ΠηγήDiorismos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία