20/04/2024

16 υποτροφίες από το Ίδρυμα Απόρων Αριστούχων Σπουδαστών Λέσβου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος υπό τπν επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, που εδρεύειοτπ Μυτιλήνη προκηρύσσει την χορήγηση δεκαέξι (16) ­ υποτροφιών, από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, σε άπορους ενδεής, αριστούχους Έλληνες πρωτοετής φοιτητές οι οποίοι έχουν εγγράφει και φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε Πανεπιστήμια του Κράτους, οι οποίοι κατάγονται απάτην Νήσο Λέσβο και ­ έχουν γεννηθεί από την 01.01.2004 και μετά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμώνται οι καταγόμενοι κατά σειράν από το Πλωμάρι, τα Πάμφιλα και την Μυτιλήνη.

Καταγόμενοι από την Νήσο Λέσβο νοούνται τα αγόρια και κορίτσια των Ελλήνων που τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων έχει καταγωγή από τη νήσο Λέσβο όπως προκύπτει απόπιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδίδεται από τους δήμους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικά αδύνατοι ενδεής φοιτητές, άριστοι απόφοιτοι της Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως, για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, κατάπροτίμηση σε Οικονομικές και θετικές επιστήμες εξαιρούμενων των Στρατιωτικών Σχολών, Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας (ένστολων, ενδεικτικά αναφέρονται ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, σχολές αστυνομίας, πυροσβεστικής, λιμενικού κ.λπ.) με την επιφύλαξη ίου προαναφερθέντος περιορισμού, οι οποίοι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οποιοδήποτε φορέα και δεν εξέπεσαναπό υπαιτιότητα τους από προηγούμενη υποτροφία που τουςχορηγήθηκε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άριστοι υποψήφιοι, οικονομικά αδύνατοι, επιλογή θα γίνεται βάση της βαθμολογίας του απολυτηρίου του Λυκείου έως του βαθμού Λίαν καλώς. επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, με κριτήρια τπν οικονομική ανεπάρκεια του υποψηφίου και της οικογένειας του, την βαθμολογία του απολυτηρίου Λυκείου και κοινωνικά κριτήρια ία οποία θαληφθούν υπ’ όψη από τοΔιοικητικό Συμβούλιο, όπως, ενδεικτικά αναφερόμενα, πολύτεκνοι, ανάπηροι, ορφανοί, σηουδάζοντες αδελφοί κλπ.

Το ποσό της υποτροφίας θα ­ ανέρχεται σε διακόσια ευρώ (200,00 ευρώ) μηνιαίως.Εκείνοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υποψήφιους για ­ επιλογή υποτρόφους, οφείλουν να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μέχρι και τπν 7,6.2024 σχετική αίτηση οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην οδό Αλκαίου 1 στη Μυτιλήνη στον 3ο όροφο όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν περισαότερεςπληροφορίες καθώς και στο τηλέφωνο 22510 46900.

ΠηγήDiorismos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία