27/05/2024

Αγροτική γη: Πιο ακριβή στην Ελλάδα από την ΕΕ – «Χρυσάφι» για ένα στρέμμα στην Αττική

Τεράστιες διαφορές μεταξύ των περιφερειών – Στην Αττική, το ένα στρέμμα καλλιεργήσιμης γης κόστιζε 8.482 ευρώ το 2022, ενώ στη Δυτική Ελλάδα μόνο 629 ευρώ, δηλαδή 15 φορές περισσότερο – Οι διαφορές στις τιμές για τα ενοίκια και για τα βοσκοτόπια

Oι τιμές που πωλείται η αγροτική γη παρουσιάζουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και μεταξύ των περιφερειών της, με την Ελλάδα να είναι μία από τις τρεις χώρες που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες περιφερειακές αποκλίσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2022, η μέση τιμή πώλησης ενός εκταρίου καλλιεργήσιμης γης στην Ελλάδα ήταν 13.571 ευρώ ή 1.357 ευρώ ανά στρέμμα (1 εκτάριο είναι ίσο με 10 στρέμματα) έναντι 1.057 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ωστόσο, στην Αττική, το στρέμμα κόστιζε 8.482 ευρώ ενώ στη Δυτική Ελλάδα μόνο 629 ευρώ, δηλαδή 15 φορές περισσότερο.

Ποιοι λόγοι επηρεάζουν τις τιμές

Για τις διαφορές στις τιμές της καλλιεργήσιμης γης υπάρχουν μία σειρά από λόγους, σύμφωνα με την Eurostat, όπως, μεταξύ άλλων εθνικοί παράγοντες (π.χ. η νομοθεσία), περιφερειακοί παράγοντες (η προσέγγιση σε βασικά δίκτυα και το κλίμα) και τοπικοί παράγοντες αποδοτικότητας (η ποιότητα του εδάφους, το επικλινές του εδάφους και τα συστήματα αποστράγγισης).

Επιπλέον, προφανώς παίζουν ρόλο οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, ενώ και η ύπαρξη νομοθεσίας για την αγορά γης από ξένους μπορεί να επηρεάσει τις τιμές.

Εκτός από την Ελλάδα, μεγάλες περιφερειακές διαφορές στις τιμές της γης καταγράφονται στην Ολλανδία – όπου κυμαίνονται από 6.605 ευρώ το στρέμμα στη Φρισλανδία έως 15.064 ευρώ στη Φλεβολανδία, με τον μέσο όρο να κινείται στα 8.543 ευρώ – και στην Ισπανία, όπου κινούνται από μόλις 490 ευρώ στην Εξτρεμαντούρα έως τα 8,329 ευρώ στα Κανάριο Νησιά, με τον μέσο όρο να είναι στα 1.026 ευρώ.

Μεταξύ των 21 χωρών της ΕΕ, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στην Κροατία (370 ευρώ το στρέμμα κατά μέσο όρο) και η υψηλότερη στη Μάλτα (23.323 ευρώ), αντανακλώντας την πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα γης στη μικρή αυτή μεσογειακή χώρα.

Χαμηλότερες οι τιμές για τα βοσκοτόπια

Οι τιμές για τα βοσκοτόπια ήταν χαμηλότερες από τις τιμές της καλλιεργούμενης γης για το σύνολο σχεδόν των χωρών και περιφερειών της ΕΕ, με μόνες εξαιρέσεις το Λουξεμβούργο και την περιφέρεια της Μαδρίτης. Η μέση τιμή στην ΕΕ ήταν 839 ευρώ ανά στρέμμα, δηλαδή 220 ευρώ λιγότερο σε σχέση με τις αρόσιμες εκτάσεις.

Και για τη σχέση τιμών καλλιεργήσιμης γης και βοσκοτοπιών, η Ελλάδα παρουσίαζε τις μεγαλύτερες περιφερειακές διαφορές στην ΕΕ, τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτα ποσά.

Ποσοστιαία, η μεγαλύτερη διαφορά σημειώθηκε στην περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου, όπου η τιμής για αρόσιμη γη ήταν 20πλάσια της τιμής για τα βοσκοτόπια (3.643 ευρώ έναντι 175 ευρώ ανά στρέμμα). Σε απόλυτα ποσά, η μεγαλύτερη απόκλιση, περίπου 5.982 ευρώ, σημειώθηκε στην Αττική (8.482 ευρώ έναντι 2.500 ευρώ, αντίστοιχα).

Μεγάλες αποκλίσεις και στα ενοίκια

Μεγάλες είναι και οι διαφορές στις τιμές των ενοικίων που πληρώνουν οι αγρότες που εκμεταλλεύονται εκτάσεις που δεν είναι δικές τους. Στην ΕΕ, το μέσο ενοίκιο για αρόσιμη γη και/ή βοσκοτόπια ήταν 19,9 ευρώ το στρέμμα.

Οπως και με τις τιμές πώλησης, έτσι και στα ενοίκια η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες περιφερειακές διαφορές, ενώ η Αττική είχε τα υψηλότερα ενοίκια (104 ευρώ ανά στρέμμα) μετά την ολλανδική περιφέρεια της Φλεβολανδίας (176 ευρώ) και των ισπανικών Κανάριων Νησιών (113 ευρώ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία