27/05/2024

Κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα των Αρρένων που γεννήθηκαν το έτος 2006

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/93 “Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί μητρώων Αρρένων”, παρακαλούνται οι γεννηθέντες άρρενες του έτους 2006 (στρατολογικής κλάσης 2027), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Διονύσου (Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Στεφάνου – Κρυονερίου – Άνοιξης – Δροσιάς – Σταμάτας – Ροδόπολης – Διονύσου), να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022  δηλώνοντας σε αυτή τα παρακάτω στοιχεία :

1) Διεύθυνση κατοικίας
2) Τηλέφωνο επικοινωνίας
3) Αρμόδια Αστυνομική Αρχή της περιοχήςτου τόπου κατοικίας
4) Γραμματικές γνώσεις (απόφοιτος γυμνασίου ή Λυκείου)
5) Επάγγελμα (π.χ. μαθητής Λυκείου)
6) Θρήσκευμα

Η Υπεύθυνη Δήλωση και το αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  θα σταλούν λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας Covid-19  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kouzinopoulou@dionysos.gr ή με συστημένη αλληλογραφία προς: Τμήμα Μητρώου Αρρένων Δήμου Διονύσου  Ευάγγελου Πεντζερίδη 03,  Άγιος Στέφανος Τ.Κ. 14565.

Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής των στοιχείων με τους ανωτέρω τρόπους, μπορείτε να καταθέσετε την Υπεύθυνη δήλωση με αυτοπρόσωπη παρουσία στη δ/νση  Ε. Πεντζερίδη 3,  Άγιος Στέφανος – Δημοτολόγιο – πρώτος όροφος.

Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη για την ορθή κατάρτιση του στρατολογικού πίνακα του ανωτέρω έτους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία