20/04/2024

Απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ: Διευκρινίσεις για τις επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας

Διευκρινίσεις για τις επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται στο πλαίσιο της απογευματινής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων και απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, εξέδωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου, καθιερώνεται η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων, που απαιτούν παραμονή στο Νοσοκομείο, πέραν της μίας ημέρας.

Για τον προγραμματισμό της λειτουργίας των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου, διευκρινίζεται ό,τι για αυτήν απαιτούνται τα εξής:

Έλεγχος και διασφάλιση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφαλούς διενέργειας των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων.

Έλεγχος διαθεσιμότητας χειρουργικών τραπεζιών για την διενέργεια των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων.

Έλεγχος επάρκειας του απαραίτητου ιατρονοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού για την διενέργεια των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, στις οποίες ο ιατρός της χειρουργικής ειδικότητας στην οποία ανήκει η διενεργούμενη χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη, κρίνει ότι χρειάζεται ένας επιπλέον χειρουργός, υποβάλλει σχετική εισήγηση στην Επιτροπή Χειρουργείου η οποία είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει επ’ αυτής, συμπληρώνοντας, σε περίπτωση αποδοχής, αναλόγως τον προγραμματισμό του αντίστοιχου χειρουργείου.

Στην περίπτωση αυτήν, και μόνο σε αυτήν, η Επιτροπή Χειρουργείου εφαρμόζει τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3 της εν θέματι ΚΥΑ, προκειμένου να καλυφθεί η αμοιβή του επιπλέον χειρουργού, η οποία ορίζεται ίση με την αντίστοιχη κατώτατη αμοιβή β’ χειρουργού.

Τονίζεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες εξαιρετικές περιστάσεις, δύνανται να αφορούν αποκλειστικά και μόνον σε χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις πολύ μικρής και μικρής κατηγορίας.

Πηγήhealthview

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία