Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Σοφία Ζαχαράκη: Υποψήφια βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1976 με καταγωγή από το Νέο Αργύρι Ευρυτανίας. Σπούδασα Αγγλική Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Παιδαγωγική και Διοίκηση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Οργανισμών. Εργάστηκα για το Υπουργείο Παιδείας στο τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Από τον Ιανουάριο του 21 είμαι Υφυπουργος τουρισμού. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τις ειδικές μορφές τουρισμού και την πολύ σημαντική για την Ελλάδα τουριστική εκπαίδευση.
Θα ήθελα η επόμενη μέρα της χώρας να χαρακτηρίζεται από ευκαιρίες προόδου και ανέλιξης που θα ανήκουν σε κάθε πολίτη. Με συνεχή βελτίωση των υποδομών, των υπηρεσιών άρα και της καθημερινότητας, Προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη Πρωτοβουλιών για θέσεις εργασίας και ένα μέλλον με προσδοκίες και αυτοδύναμη παρουσία για νέες και νέους.


Η συνεχής βελτίωση υποδομών, η έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη, η συστηματική φροντίδα για τα θέματα παιδείας και υγείας, η κοινωνική πρόνοια και η μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και νέων στα κοινά είναι θέματα που θα ενισχύσουν την περιοχή και αποτελούν τις προτεραιότητες μας.