24/06/2024

Η πρώτη Δημοσκόπηση για τον Δίονυσο

Η εφημερίδα Βόρεια Προάστια οργάνωσε με επιτυχία την πρώτη, από μια σειρά ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων, για τις Δημοτικές εκλογές του 2023 στο Δήμο Διονύσου. Η δημοσκόπηση διεξήχθη από 1-10 Νοεμβρίου, μέσω της πλατφόρμας survey monkey, που είναι μία αξιόπιστη online εφαρμογή δημιουργίας ερωτηματολογίων, που χρησιμοποιούν χιλιάδες επιχειρήσεων, συλλόγων, ιδρυμάτων και άλλων φορέων.

Στην δημοσκόπηση συμμετείχαν συνολικά 528 άτομα, από τα οποία προέκυψαν 519 μοναδικά και ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια. Εξαιτίας τεχνικών αδυναμιών που οδήγησαν σε περιορισμένη προβολή, το δείγμα δεν ήταν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, ώστε να εξαχθούν δεσμευτικά συμπεράσματα. Παρόλα αυτά, τα ευρήματα, που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα, καθώς αναδεικνύουν τις τάσεις και τις δυναμικές που διαμορφώνονται την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην περιοχή μας.

Αντιπροσωπευτική γεωγραφική κατανομή συμμετεχόντων

Στην ερώτηση: «Είστε κάτοικος ή εργάζεστε στον Διόνυσο; Εάν ναι, σε ποιο Δημοτικό Διαμέρισμα;», το 98,5% δηλώνουν κάτοικοι ή εργαζόμενοι του Δήμου Διονύσου. Με εξαίρεση τον Άγιο Στέφανο, που είναι το διοικητικό κέντρο του Δήμου και που υπέρ εκπροσωπείται στο δείγμα (κυρίως σε βάρος της Δροσιάς), διαπιστώνεται μια σχεδόν αναλογική εκπροσώπηση των υπόλοιπων δημοτικών κοινοτήτων, ο πληθυσμός των οποίων φαίνεται με τη διακεκομμένη γραμμή.

Άρα, έχουμε μια εν πολλοίς αντιπροσωπευτική κατανομή των κατοίκων στο Δήμο Διονύσου.

«Είστε κάτοικος ή εργάζεστε στον Διόνυσο; Εάν ναι, σε ποιο Δημοτικό Διαμέρισμα;»

Σημαντική δυσαρέσκεια για την ποιότητα της καθημερινότητας

Στην ερώτηση: «Είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα ζωής που λαμβάνετε στην καθημερινότητά σας, στην περιοχή που κατοικείτε/εργάζεστε;» οι 2 στους 3 (67,35%) δηλώνουν από καθόλου έως λίγο ικανοποιημένοι με την ποιότητα ζωής που λαμβάνουν στην καθημερινότητα τους, ενώ μόλις 1 στους 3 (31,97%) εμφανίζεται αρκετά έως πολύ ικανοποιημένος, ενώ λιγότερο από 1% δεν έχει / εκφράζει άποψη.

«Είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα ζωής που λαμβάνετε στην καθημερινότητά σας, στην περιοχή που κατοικείτε/εργάζεστε;»

Ελλιπείς υποδομές το σημαντικότερο πρόβλημα

Στην ερώτηση «Ποια νομίζετε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε;» οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα για περισσότερες από μία απάντηση.  Οι 8 στους 10 (80,27%)  ιεράρχησαν ως το μείζον ζήτημα στο Δήμο Διονύσου τις ελλιπείς αστικές υποδομές (οδοποιία, αποχέτευση, καθαριότητα). Οι μισοί συμμετέχοντες υπέδειξαν την ανεπαρκή ασφάλεια (51%) και το κυκλοφοριακό – στάθμευση (50%), ενώ οι 4 στους 10 την έλλειψη Σχεδίου Πόλης και το οικιστικό – δασικό (για κάποιες δημοτικές κοινότητες). Ένα 9% δηλώνει άλλα προβλήματα (πχ, ενώ μόλις το 6,8% δηλώνει ότι δεν βλέπει να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα!

«Ποια νομίζετε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε;»

Κύριος υπεύθυνος για τα προβλήματα η παρούσα δημοτική αρχή

Στην ερώτηση «Ποιος θεωρείτε πως ευθύνεται περισσότερο για τα παραπάνω προβλήματα;» υπήρχε πάλι η δυνατότητα για πολλαπλές απαντήσεις. Πάνω από τους 7 στους 10 (72,79%) χρεώνουν στην παρούσα δημοτική αρχή τη βασική ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων που τους ταλαιπωρούν, οι μισοί σχεδόν (45,58%) θεωρούν υπαίτιες και τις προηγούμενες διοικήσεις, ένα 34,25% υποδεικνύει τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ενώ το 31% των ερωτηθέντων επιρρίπτει ευθύνες στο σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. Σημαντικό είναι το ποσοστό που θίγει το ζήτημα της νοοτροπίας και ευθύνης των πολιτών (41.50%), που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας, καθώς το ζήτημα αυτό τίθεται για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση στην περιοχή μας.

«Ποιος θεωρείτε πως ευθύνεται περισσότερο για τα παραπάνω προβλήματα;»

Μεγάλη δυσαρέσκεια για την παρούσα δημοτική αρχή

Στο ερώτημα «Είστε ικανοποιημένοι από την παρούσα Δημοτική Αρχή;», οι απαντήσεις δεν επιδέχονται ιδιαίτερης ερμηνείας. Σχεδόν 7 στους 10 (68,24%) δηλώνουν δυσαρέσκεια για την παρούσα δημοτική αρχή, ενώ λιγότεροι από 1 στους 4 (22,45%) δείχνουν ικανοποιημένοι. Επίσης, 1 στους 10 (9,46%) εμφανίζεται να μην έχει άποψη ή είναι αδιάφορος για αξιολόγηση.

«Είστε ικανοποιημένοι από την παρούσα Δημοτική Αρχή;»

Αυξημένη συμμετοχή στις ερχόμενες εκλογές

Τέλος, στην ερώτηση «Θα ψηφίσετε στις επόμενες Δημοτικές Εκλογές στο Δήμο Διονύσου;» οι ερωτηθέντες απαντούν σε συντριπτικό ποσοστό (85,81%) πως θα συμμετάσχουν στις εκλογές του επόμενου Οκτωβρίου, ενώ ελάχιστοι (2,03%) είναι όσοι δηλώνουν ότι θα απέχουν. Το ποσοστό αυτό, ακόμα κι αν αφαιρέσουμε τους αναποφάσιστους (4,73%) και φυσικά όσους δηλώνουν ετεροδημότες (7,48%), είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το ποσοστό συμμετοχής στις τελευταίες εκλογές του Δήμου Διονύσου το 2019 (71,07%).

«Θα ψηφίσετε στις επόμενες Δημοτικές Εκλογές στο Δήμο Διονύσου;»

Συμπερασματικά

Ανακεφαλαιώνοντας, τα αποτελέσματα της πρώτης διαδικτυακής δημοσκόπησης της εφημερίδας «Βόρεια Προάστια» για τον Δήμο Διονύσου μπορούν επιγραμματικά να συνοψιστούν στα εξής ποιοτικά ευρήματα:

  • Η μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών εμφανίζεται λίγο έως καθόλου ικανοποιημένη από την ποιότητα της καθημερινότητάς της και διατυπώνει αυξημένη δυσαρέσκεια για την παρούσα δημοτική αρχή.
  • Τα σημαντικότερα προβλήματα σχετίζονται με τις ανεπαρκείς αστικές υποδομές, την μη αίσθηση ασφάλειας, το κυκλοφοριακό και το δασικό-οικιστικό ζήτημα.
  • Υπαίτιοι γι’ αυτά θεωρούνται κατ’ αρχήν η παρούσα δημοτική αρχή, οι προηγούμενες  διοικήσεις και η νοοτροπία των κατοίκων και τέλος η κεντρική κυβέρνηση.

Στην επόμενη δημοσκόπηση θα διερευνηθούν περισσότερο οι προσδοκίες των δημοτών από τη δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές του 2023.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία