24/06/2024

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμαρουσίου

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμαρουσίου προσφέρει σε κάθε δημότη τη δυνατότητα συμβουλευτικών υπηρεσιών για εύρεση εργασίας. Μέσα από συμβουλευτικές συνεδρίες, από τους καταρτισμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες του Κέντρου Κοινότητας γίνεται

α) ενημέρωση για διάφορα προγράμματα εύρεσης εργασίας

β) παραπομπή στο αρμόδιο Γραφείο Εύρεσης Εργασίας του ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΕ)

γ) ενημέρωση για τυχόν προκηρύξεις ή προγράμματα συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

δ) ενημέρωση για το πρόγραμμα “Στέγη και Εργασία” 

ε) σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

Αντίστοιχη συμβουλευτική υπηρεσία παρέχεται και σε άτομα με αναπηρία, με στόχο την εύρεση εργασίας ή την ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης (π.χ. Επιδοτούμενη φοίτηση στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθηνών)

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Από εδώ ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας. Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Αττικής.

Η επικοινωνία  με το Κέντρο Κοινότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά στα 213 2031 912-913. Το Κέντρο Κοινότητας του Δ. Αμαρουσίου βρίσκεται επί της οδού Παλαιολόγου 9 (2ος όροφος, 15124), στο δημοτικό κτίριο του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δ.Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία