27/05/2024

Δημοπρατείται στις 15 Απριλίου το δίκτυο ύδρευσης

Δημοπρατείται στις 15 Απριλίου 2022 το μεγάλο έργο βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης σε Αναγέννηση – Πευκόφυτο καθώς και η σύνδεση της Σταμάτας με την ΕΥΔΑΠ

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, την Τρίτη 27 Μαρτίου 2022, η τροποποίηση της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» αναφορικά με την Πρόσκληση ΑΤ01 του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Αναπτυξιακού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης του Δήμου Διονύσου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με την 1η Τροποποίηση της Πράξης ενοποιήθηκαν τα υποέργα 1 & 2, για την ευκολότερη διαχείριση και ταχύτερη εκτέλεση των δύο κύριων υποέργων, καθώς και τα δύο αποτελούν ίδιας φύσης έργα, σε ένα υποέργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Το έργο προβλέπει την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της περιοχής Αναγέννησης της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, του Οικισμού Πευκόφυτου Αγίου Στεφάνου και άλλων σημείων καθώς και τη σύνδεση του δικτύου της Σταμάτας με την ΕΥΔΑΠ, που αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.706.000 € (1.580.880 € με χρηματοδότηση και 125.120 € από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου).

Η δημοπράτηση – προκήρυξη του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 15 Απριλίου 2022.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης και ένα βοηθητικό υποέργο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2: υπηρεσίες – εκτέλεση έργων με ίδια μέσα «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ») προϋπολογισμού 33.750 €.

Ο Δήμος Διονύσου βελτιώνει σταδιακά το δίκτυο ύδρευσής του με μεγάλα έργα πνοής, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία