14/06/2024

Ακόμα ένα μεγαθήριο στο Μαρούσι – Διαγωνισμός για αξιοποίηση ακινήτου 9.066 τ.μ

Στην αξιοποίηση ενός σημαντικού ακινήτου του στο Μαρούσι, με εμβαδόν 9.066 τ.μ. μέσω αντιπαροχής, προχωρά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) με την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού.

Πρόκειται για οικόπεδο επί των οδών Λεωφόρου Κηφισίας (άνοδος) Διστόμου, Αλαμάνας και Αττικής Οδού, Δήμου Αμαρουσίου (Κόμβος Δαχτυλίδι), στη θέση «Λογοθέτη» ή «Σωρός» της Περιφέρειας του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής. Βρίσκεται απέναντι από το διοικητικό μέγαρο του ΟΤΕ, ΟΤΕ-0,46% μπροστά από το νοσοκομειακό συγκρότημα του Ιατρικού Κέντρου και σήμερα λειτουργεί ως πάρκινγκ.

Ειδικότερα, το ΤΕΕ έπειτα από πολύχρονες διεργασίες στο εσωτερικό του προκήρυξε το έργο «αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής ακινήτου» καλώντας τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στις 15 Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής του εν λόγω ακινήτου, ώστε να κατασκευασθεί νεόδμητο κτήριο ή κτήρια, με αποκλειστική χρηματοδότηση του αναδόχου και ως αντάλλαγμα να προσφερθεί από τον ανάδοχο στο ΤΕΕ αντιπαροχή επ’ αυτού, κατ’ εφαρμογή των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και των υπολοίπων συμβατικών τευχών και σχεδίων και με βάση τους κείμενους κανόνες της πολεοδομικής και εν γένει σχετικής νομοθεσίας.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται σε 20,293 εκατ. ευρώ και αφορά στο εκτιμώμενο κατασκευαστικό κόστος και κόστος μελετών του συνόλου του κτηρίου.

Το ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό προσφερόμενης αντιπαροχής στο ΤΕΕ, βάσει πάντα της διακήρυξης του έργου, ανέρχεται σε 35,45% επί του Εμβαδού Αναφοράς (10.130 τ.μ. δόμησης). Συνεπώς, τα ελάχιστα τετραγωνικά αντιπαροχής (ΕΤΑ) ανέρχονται σε 3.591 τ.μ. και αντιστοιχούν σε χώρους κύριας χρήσης (ανοδομή) που προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης. Εκτιμάται ότι εκτός της ανοδομής θα υπάρχει και η δυνατότητα υπόγειων χώρων (κυρίως πάρκινγκ) της τάξεως επίσης των 10 χιλ. τ.μ.

Το έργο θα εκτελεστεί με αποκλειστική χρηματοδότηση του αναδόχου. Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται και η προηγούμενη κατεδάφιση ημιμόνιμης κατασκευής (οικίσκου) που ευρίσκεται εντός του ακινήτου.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης εκτέλεσης των έργων κατασκευής αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου, περιλαμβάνει την αδειοδότηση του έργου από τις αρμόδιες αρχές και ορίζεται σε 24 μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή του, ενώ η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει να γίνει εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

πηγή:thessi.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία