Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τα παρακάτω στοιχεία:

Διεύθυνη: Ηρ. Πολυτεχνείου 45, Αγ. Στέφανος, 14565
Τηλέφωνο: 210 62 19 342
e-mail: voreiaproastia@gmail.com